ส่งมอบโต๊ะสนุกเกอร์ ปตท.GC

ส่งมอบโต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน 6 โต๊ะ
สำหรับสวัสดิการพนักงาน ปตท.GC